เกณฑ์พื้นฐานสำหรับการเลือกผู้ให้บริการแปลเอกสารคุณภาพสูง

admin, 27 January 2019, Comments Off on เกณฑ์พื้นฐานสำหรับการเลือกผู้ให้บริการแปลเอกสารคุณภาพสูง
Categories: บริการ

มีหลายร้อยภาษาพูดทั่วโลกและในเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบันมันเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับซัพพลายเออร์จากต่างประเทศลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสื่อสารนี้บริการแปลจึงได้แพร่กระจายไปทั่วโลก แต่เกณฑ์สำหรับบริการแปลเอกสารคุณภาพสูงคืออะไร

แปลเอกสารจะจัดการกับหัวข้อเฉพาะที่หลากหลาย

ดังนั้นนักแปลแต่ละคนจึงต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะและมีความเชี่ยวชาญสูงในสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักแปลที่ทำงานให้กับธุรกิจการแปลในคาลการี, มอนทรีออล, โตรอนโตหรือแวนคูเวอร์จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ยอดเยี่ยมของหัวข้อที่เลือกนอกเหนือจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ในการผสมผสานภาษาที่เลือกนี่คือหลักเกณฑ์ทั่วไปของข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการแปลระดับมืออาชีพ นักแปลเอกสารมืออาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่มีการศึกษาสูงซึ่งมีการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงในภาษาและหรือในหัวข้อทางเทคนิค

การศึกษาเชิงลึกใช้เวลาหลายปีกว่าจะเชี่ยวชาญในการแปลอย่างแท้จริง แปลเอกสารภาษาเป็นสาขาวิชาที่มีอัตวิสัยและซับซ้อนและองค์ประกอบพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ภาษาเช่นไวยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนและการสะกดคำเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของความสามารถทางภาษานอกจากนั้นนักแปลจะต้องเลือกสาขาวิชาเฉพาะทางที่พวกเขาจะทำงานสาขาวิชาที่ต้องการมากที่สุดคือการแปลเชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารในสาขาการขายการตลาดการบัญชีการเงินการประกันภัยหรือการจัดการ กฎหมายการแปลการแปลทางเทคนิค

แปลเอกสารซึ่งครอบคลุมหัวข้อเฉพาะทางที่หลากหลาย

วิศวกรรมวิทยาศาสตร์และการผลิตการแปลทางการแพทย์ ซึ๋งครอบคลุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยาและเทคโนโลยีชีวภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้รับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแปลอย่างเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะเหล่านี้ การแปลก็เป็นศิลปะเช่นกันและเพื่อถ่ายทอดข้อความด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในภาษาอื่นผู้แปลจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างสูง นักแปลเอกสารมืออาชีพควรแปลเป็นภาษาของตนเองเท่านั้นเนื่องจากระดับความสามารถตามธรรมชาติของพวกเขาจะสูงที่สุดในภาษาแม่ของพวกเขา

สำนวนและการรับรู้ทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่มีความสำคัญในการกำหนดความสามารถทางภาษาของนักแปลเอกสาร แนวคิดจำนวนมากหมายถึงสิ่งที่แตกต่างหรือมีความหมายที่แตกต่างกันในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ใช้ความไวและความรู้ทางวัฒนธรรมในระดับสูงเพื่อถ่ายทอดสิ่งก่อสร้างจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งอย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีความสามารถในการออกแบบแปลเอกสารสำนวนภาษาธรรมชาติในภาษาเป้าหมาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://fenixtranslation.com/

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website