ขบวนการในการเตรียมหลังรับการทำงานสร้างบ้าน

admin, 21 March 2017, Comments Off on ขบวนการในการเตรียมหลังรับการทำงานสร้างบ้าน
Categories: บริการ
Tags: ,

วันหลังการทำสัญญาพร้อมแล้ว คงควรจัดเตรียมพื้นที่ให้เข้าที่ซะก่อนว่าบริเวณที่จะสร้างที่พักอาศัยให้พร้อมเพื่อที่จะได้ดำเนินการสร้าง หากมีส่วนที่เหลืออยู่จากบ้านเก่าจะได้มีการเคียงเคล้าให้หมดและจัดการให้เรียบร้อย  เพราะล้วนแล้วแต่จะขัดขวางการทำงานได้เหมือนกัน หรือหากมีการขนย้ายเสาไฟ น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่กั้น ก็ต้องดำเนินงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะแจ้งให้กองกลางเข้าไปปฏิบัติการ ที่ได้บอกไปนั้นก็คือแค่ขั้นแรกอย่างเดียวแระจ๋า

ภายหลังจะเป็นส่วนของการก่อสร้างหลังจาก มา ซึ่งโดยปกติเราจะย้ำไปที่งานฐานราก และโครงสร้างมีความสำคัญที่สุดหากมีความผิดหรือดัดแปลงภายหลังรายจ่ายจะสูง อย่างนั้นควรตกลงใจเรื่องสัดส่วนห้องหับให้เรียบร้อย รวมทั้งตำแหน่งที่จะทำห้องหับด้วย เพื่อจะดูแลรักษาการเปลี่ยนวันหลัง เนื่องจากในการออกแบบโครงสร้างจะมีความเกี่ยวข้องกันทั้งเรือนอีกทั้งการก่อสร้างในระยะนี้จะใช้เวลาคร่าวๆ 35% ของเวลาทั้งหมด และจะเป็นอุปสรรคต่องานอื่นๆ หากไม่สามารถทำให้เสร็จได้

หลังจากนั้นจะเป็นในส่วนของกำแพงและหลังคา จะต้องมีความสวยงามและตรงต่อการใช้งานโรงเรือนด้านใน ซึ่งจะต้องสามารถกันแสงอาทิตย์ กันสายฝนได้เป็นอย่างดี การกรองเครื่องมือต่างๆจึงต้องเหมาะแก่การใช้งานไม่เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยที่จะตามมาภายหลังได้ และรวมทั้งการเปิดทางต่างๆให้ภูมิอากาศนั้นถ่ายเท มีทั้งทางเข้าออกหน้าต่างที่จะช่วยให้แสงลอดผ่านเข้า  โดยทั่วไปงานส่วนนี้จะต้องจัดการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การกระเกรียมช่องเปิดของกำแพง อย่างนั้นการจัดวางตำแหน่งของเครื่องเรือนและงานระบบหลายอย่าง การตัดสินใจกำหนดขั้นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบกระเทือนหากเราไม่มีการเตรียมการมาก่อน

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website